Επισκέπτες

Δικαιούχοι του ΘΑΝ:

Επιτρέπεται η είσοδος στο ΘΑΝ/ΝΒΝΕ ως επισκέπτες σε αξιωματικούς ε.ε, ε.α και πολιτικό προσωπικό του ΠΝ εν υπηρεσία και συνταξιούχους, μετά των δικαιούμενων οικογενειών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του θέρετρου (εκτός από κάθε δεύτερη Πέμπτη που το ΘΑΝ παραμένει κλειστό για μία ημέρα πριν υποδεχτεί τους παραθεριστές της επόμενης περιόδου).

Ηλεκτρονική Κράτηση:

Οι εν λόγω επισκέπτες δύναται να κάνουν χρήση των υποδομών του θέρετρου μόνο μέσω ηλεκτρονικής κράτησης θέσης κάνοντας χρήση της εφαρμογής

https://booking.hellenicnavy.gr/

Μετάβαση σε εφαρμογή Κράτησης για Επίσκεψη στο ΘΑΝ

Πριν Ξεκινήσετε

Πότε πρέπει να κάνετε Κράτηση:

Οι δικαιούχοι κάνουν online κράτηση για είσοδο στο ΘΑΝ την ημέρα της επίσκεψης από 07:00.

Στοιχεία Κράτησης:

Για την πραγματοποίηση της κράτησης, ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία: βαθμός, ονοματεπώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, τύπος/χρώμα οχήματος, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός επισκεπτών, ημερομηνία και ώρα προσέλευσης στο ΘΑΝ.

Διάρκεια & Κριτήρια

Διάρκεια Ισχύος Κράτησης:

Επισημαίνεται ότι η κράτηση παραμένει ενεργή μέχρι πέντε (5) ώρες από την δηλωθείσα ώρα προσέλευσης. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού περιθωρίου η κράτηση θα ακυρώνεται αυτόματα και ο δικαιούχος θα ενημερώνεται σχετικά με email.

Κριτήρια Έγκρισης Κράτησης:

H έγκριση/ απόρριψη αιτημάτων επίσκεψης εκτελείται από το γραφείο υποδοχής ΘΑΝ βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου επισκεπτών ανά ημέρα.

Προσκλήσεις

Περίοδοι Πρόσκλησης:

Οι δικαιούμενοι παραθεριστές δύνανται να προσκαλέσουν έως δύο (2) ενήλικες μετά των ανηλίκων τέκνων τους καθ’ όλη την διάρκεια της παραθεριστικής τους περιόδου, εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων & επίσημων αργιών του Ιουλίου και του Αυγούστου (περίοδος αιχμής).

Τιμολόγιο για προσκεκλημένους:

Καθημερινές - ενήλικοι: 3€ / ανήλικοι 1,5€.
Αργίες & Παρ./Σαβ./Κυρ. - ενήλικοι: 5€ / ανήλικοι 2,5€.

Κατεβάστε το Έντυπο Προσκαλούμενου (pdf)