Η δική μας
Αγία . . .

. . . κραταιά
προστασία

πιστών
παρηγορία . . .

Μεγαλομάρτυς
Μαρίνα . . .